XYEM - Home

Welkom op de website van XYEM, die het beheer voert over MCTL, een framework voor de optimale toepassing van computertechnologie. Stichting XYEM is beheerder en GEEN eigenaar want MCTL is werkelijk en in zijn geheel in het Public Domain vrij beschikbaar. Er zijn geen auteursrechten, copyrights of andere eigendomsrechten van toepassing. Enige wat wij vragen is bij het gebruik van MCTL een verwijzing naar het originele materiaal op www.mctl.nl op te nemen, zodat iedereen van dat origineel kennis kan nemen.

Doelstellingen Stichting XYEM

1. Het leveren van bijdragen aan de optimale, professionele inzet van computertechnologie, onder meer door middel van het (doen) onderhouden en (doen) verspreiden van Public Domain libraries, en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- het op alle mogelijke wijzen promoten van de inhoud van de libraries, o.a. door publicaties
- het stimuleren van het gebruik van de libraries
- het stimuleren en organiseren van de verdere ontwikkeling van de libraries
- het stimuleren van de uitwisseling van kennis en ervaring rond de libraries

3. Vanwege het feit dat de bedoelde libraries zich in het Public Domain bevinden zijn hierop geen copyrights en/of auteursrechten van toepassing. De stichting functioneert dus nadrukkelijk niet als eigenaar van de libraries, maar als beheerder. De stichting zal zich dan ook onthouden van het bevoordelen van partijen boven andere, het maken van exclusieve afspraken met wie dan ook over wat dan ook en zich in het algemeen zo terughoudend mogelijk opstellen in commerciŽle kwesties.
 

 © 2010-2018 Stichting XYEM  Postbus 50, 8120 AB Olst - Tel. 0570-560404